top of page

Būtiski grozījumi Medību noteikumos

2022. gada 12. aprīlī Ministru kabinets apstiprinājis būtiskus grozījumus Medību noteikumos. Galvenās izmaiņas:

  • grozīti staltbriežu, stirnu un bebru medību termiņi;

– staltbriežu buļļi no 1. septembra līdz 15. februārim;

– līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi no 15. augusta līdz 31. martam;

– staltbriežu govis no 15. jūlija līdz 31. janvārim;

– staltbriežuteļi (vecums līdz vienam gadam) – no 15. jūlija līdz 31. martam;

– ir atļautas no saullēkta līdz saulrietam no 1. oktobra līdz 31. martam, bet mežacūku un staltbriežu dzinējmedības – līdz 31. janvārim.

– bebri (Castor fiber) un ondatras (Ondatra zibethicus) – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim.

  • paredzēta iespēja noslēgt robežlīgumus starp medību iecirkņiem;

- ja medību tiesību lietotājs ir noslēdzis medību tiesību lietotāju vienošanos par medību iecirkņu kopīgām robežām ar visiem blakus esošajiem medību iecirkņiem un tā ir reģistrēta Valsts meža dienestā, medību platība ir uzskatāma par vienlaidu medību platību arī tad, ja attālums starp viena medību tiesību lietotāja platībām reģistrētā robežlīguma ietvaros ir lielāks par 100 metriem.

  • atļauts lietot termālos tēmekļus mežacūku, lapsus un jenotsuņu medībās;

  • precizēta kārtība par medību drošību, nomedītā medījuma pārvietošanu un uzskaiti.

Aicinām visus medniekus iepazīties ar jaunajiem grozījumiem.


Noteikumi stāsies spēkā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī.
Comments


bottom of page