top of page

Apstiprināts jaunais nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā

Valmieras novada dome ir apstiprinājusi jauno “Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”.

Nolikums stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi.
bottom of page